Home / โครงการครูมืออาชีพ (page 2)

โครงการครูมืออาชีพ

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัด ลงนาม ณ …

Read More »

หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก รองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา

หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก รองผู้อำนวยการสถานศึกษ …

Read More »

โครงการพัฒนาความรู้ด้านกฎหมายและการบริหารงานในหน้าที่ ตำแหน่ง ผู้บริหารสถานศึกษา สพฐ.

โครงการพัฒนาความรู้ด้านกฎหมายและการบริหารงานในหน้า …

Read More »

This is a demo store for testing purposes — no orders shall be fulfilled.