Home / ข่าวการศึกษา / รายการ “เดินหน้าประเทศไทย” 3 มกราคม 2559 แถลงผลงานกระทรวงศึกษาธิการ

รายการ “เดินหน้าประเทศไทย” 3 มกราคม 2559 แถลงผลงานกระทรวงศึกษาธิการ

รับชมย้อนหลัง รายการ “เดินหน้าประเทศไทย” แถลงผลงานกระทรวงศึกษาธิการ โดย พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  3 มกราคม 2559

Check Also

มิติการศึกษาพัฒนาพื้นที่พิเศษ

Tweet Share 0 R …