Home / ข่าวการศึกษา / ชงปรับเกณฑ์ ครู ไต่เต้า ผอ.ร.ร.

ชงปรับเกณฑ์ ครู ไต่เต้า ผอ.ร.ร.

องค์กรหลัก ศธ. หนุน ก.ค.ศ. ชงปรับเกณฑ์เขาสู่ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาใหม่ ของครูและบุคลากรทางการศึกษา ต้องมีประสบการณ์อย่างน้อย 9 – 11 ปี ถึงมีสิทธิ์เข้าสู่ตำแหน่ง จากเดิมแค่ 6 ปี จากครูเป็นผอ.สถานศึกษาได้ ทำให้เกิดปัญหาผู้บริหารขาดประสบการณ์บริหารจัดการ และดูแลครู

สำนักงาน ก.ค.ศ. จึงได้เสนอเกณฑ์การเข้าสู่ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาของใหม่ เบื้องต้นผู้ที่เข้าสู่ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา จะต้องมีประสบการณ์การสอนมาก่อน 4 – 6 ปี และต้องมีประสบการณ์สายบริหารด้วย 4 – 5 ปี โดยสรุปคือ ถ้าเริ่มต้นด้วยตำแหน่งครูแล้ว จะต้องใช้เวลาเก็บเกี่ยวประสบการณ์ 9 – 11 ปี จึงจะเข้าสู่ตำแหน่งผู้บริการสถานศึกษาได้ จากปัจจุบัน ถ้าเริ่มต้นอาชีพครูด้วยวุฒิปริญญาตรีแล้ว จะใช้เวลาแค่ 5 – 6 ปีเท่านั้น ก็สามารถขึ้นเป็นผู้บริหารสถานศึกษาได้ แต่ถ้าใช้วุฒิปริญญาโท จะใช้เวลาแค่เพียง 3 ปี ทำให้ผู้บริหารสถานศึกษาที่อายุน้อยเหลานี้ ยังไม่มีความแตกฉานในเรื่องการสอน ไม่มีประสบการณ์เพียงพอ และเพราะยังเด็กจึงไม่ค่อยได้รับการยอมรับ ไม่สามารถดูแลครูในสถานศึกษาได้

“ ที่ประชุมรับในหลักการดังกล่าว และให้สำนักงาน ก.ค.ศ. ไปจัดทำรายละเอียดไปเสนอที่ประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษา (ก.ค.ศ.)

ที่มา http://www.manager.co.th/

Check Also

สถานี ก.ค.ศ. การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ

Tweet Share 0 R …