Home / ข่าวการศึกษา / ข่าวดี สพฐ.ไฟเขียวขอบัญชีบรรจุข้ามเขต

ข่าวดี สพฐ.ไฟเขียวขอบัญชีบรรจุข้ามเขต

สพฐ.ไฟเขียวขอบัญชีบรรจุข้ามเขต/ระบุข้อสอบจาก8มหา’ลัยความยาก-ง่ายระดับกลาง

เลขาธิการ กพฐ.  นายการุณ สกุลประดิษฐ์  กล่าวต่อไปว่า จากผลการสอบดังกล่าวพบว่าบางเขตพื้นที่ฯ มีผู้สอบได้เกินจำนวนอัตราว่างที่มีอยู่ ขณะที่บางเขตพื้นที่ฯมีผู้สอบได้บางกลุ่มสาขาวิชาไม่ครบตามจำนวน หรือไม่มีผู้สอบได้ ดังนั้น สพฐ.จะทำหนังสือแจ้งไปยังเขตพื้นที่ฯ ให้สามารถขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา(ก.ค.ศ.) กำหนดนำรายชื่อผูสอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่ง ไปเป็นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอื่น ในตำแหน่งครูผู้ช่วย ตามหนังสือที่ ศธ.0206,6/ว.15 ลงวันที่ 24 ก.ค.58 แต่ทั้งนี้ ต้องผ่านความเห็นชอบจาก อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่ฯ ที่มีบัญชีอยู่ว่า จะยอมปล่อยบัญชีหรือผู้รับยินดีรับหรือไม่

“ดูจากตัวเลขผู้สอบได้กับอัตราว่างแล้ว เชื่อว่าสามารถบรรจุครูผู้ช่วยได้ครบตามจำนวนที่ว่าง เพราะสามารถเรียกบัญชีข้ามเขตได้ ยกเว้นกลุ่มวิชาภาษาเยอรมันที่ต้องมีการสอบใหม่ ส่วนจำนวนผู้สอบได้ทั้งหมดในภาพรวม ซึ่งสอบได้ถึงร้อยละ 19.12 นั้น ถือว่าเป็นจำนวนไม่น้อยและสูงเกินที่คาดการณ์ไว้ ซึ่งที่เหลือจากการเรียกบรรจุจะขึ้นบัญชีไว้ 2 ปี อย่างไรก็ตาม เท่าที่ดูผลการสอบของหน่วยงานต่างๆ โดยเฉพาะสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน(ก.พ.) จะมีผู้สอบได้ประมาณร้อยละ 10 เท่านั้น ดังนั้น ผลการสอบแข่งขันครูผู้ช่วย ของ สพฐ.จึงไม่ถือว่าผิดปกติ ส่วนที่บางเขตพื้นที่ฯ มีผู้สอบได้น้อยจะต้องมาวิเคราะห์หาสาเหตุกันต่อไป แต่โดยส่วนตัวคิดว่าข้อสอบที่ออกโดยมหาวิทยาลัย 8 แห่ง ก็มีเกณฑ์มาตรฐานเดียวกัน และครอบคลุมเนื้อหาหลักสูตร ส่วนความยากง่าย ก็ถือว่าอยู่ระดับกลาง ไม่ยากหรือง่ายเกินไป

ที่มา : www.siamrath.co.th/web/?q=การุณไพอใจครูผู้ช่วยผ่านเกณฑ์เกือบ-2หมื่น

Check Also

สถานี ก.ค.ศ. การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ

Tweet Share 0 R …