Home / พลวัต / บรรบรรยายพิเศษ รศ.ดร.สุพักตร์ พิบูลย์

บรรบรรยายพิเศษ รศ.ดร.สุพักตร์ พิบูลย์

บรรบรรยายพิเศษ รศ.ดร.สุพักตร์ พิบูลย์ เป็นการบรรยายที่ดีมากๆครับผม เลยนำมาฝากทุกท่าน

ขอบคุณที่มา : boy48888 รับถ่ายภาพ วีดีโองานต่างๆ

Check Also

กรุงเทพมหานครประกาศผลสอบแล้ว

Tweet Share 0 R …