Home / กฎหมายการศึกษา

กฎหมายการศึกษา

กฎหมายการศึกษา

โครงการพัฒนาความรู้ ผู้บริหารสถานศึกษา สพฐ.ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา-ผู้อำนวยการสถานศึกษา

  คลิกลงทะเบียน

Read More »

ประกาศผลสอบผู้บริหารสถานศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สพฐ.ปี พ.ศ.2559

ประกาศผลการคัดเลือกตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สัง …

Read More »

เตรียมสอบรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สพฐ. ปี 2560

คู่มือควบคุมภายใน สั่งซื้อหนังสือเตรียมสอบ ตำแหน่ง …

Read More »

เตรียมสอบผู้บริหารสถานศึกษากับWIN-WIN2559

กำลังโหลด… ตัวอย่างปก3 ตัวอย่างปก2 ตัวอย่างป …

Read More »