Home / ครูไทยแลนด์

ครูไทยแลนด์

สื่อสร้างสรรค์เพื่อครูและบุคลากรทางการศึกษา

สถานี ก.ค.ศ. การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ

สถานี ก.ค.ศ. การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง …

Read More »

โครงการพัฒนาความรู้ ผู้บริหารสถานศึกษา สพฐ.ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา-ผู้อำนวยการสถานศึกษา

  คลิกลงทะเบียน

Read More »