Home / ข่าวการศึกษา / “ณรงค์”เชื่อหนี้สินคือต้นเหตุปัญหาของครู

“ณรงค์”เชื่อหนี้สินคือต้นเหตุปัญหาของครู

“ณรงค์”เชื่อหนี้สินคือต้นเหตุปัญหาของครู

เสมา 1 ชี้ปัญหาใหญ่ของครูเริ่มต้นจากปัญหาหนี้สิน ย้ำไม่มีใครช่วยแก้ได้นอกจากตัวครูเอง แนะยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ไม่กู้เงินเกินตัว วอนอย่าโกงเวลาเด็กทิ้งนักเรียนไว้ในห้องตามลำพัง

วันนี้ (6 ต.ค.) ที่หอประชุมคุรุสภา พล.ร.อ.ณรงค์ พิพัฒนาศัย รมว.ศึกษาธิการ กล่าวตอนหนึ่งในพิธีมอบเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจำปี 2557 เนื่องในโอกาสวันครูโลก ว่า การจัดงานครั้งนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างศรัทธาและยกระดับมาตรฐาน วิชาชีพครูให้เป็นที่ยอมรับของสังคม โดยครูเป็นปูชนียบุคคลที่สำคัญต่อการพัฒนาการศึกษาชาติ จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีความสามารถและจรรยาบรรณในวิชาชีพของตนเอง ซึ่งที่ผ่านมากระทรวงศึกษาธิการ(ศธ.) ต้องแบกรับแรงกดดันจากสังคมที่มองว่า ระบบการจัดการศึกษา การจัดการเรียนการสอนของประเทศไทยกำลังตกต่ำไร้ประสิทธิภาพ ซึ่งสะท้อนชัดเจนจากผลประเมินคุณภาพการศึกษาต่าง ๆ ทั้งที่ประเทศไทยได้ทุ่มงบประมาณด้านการศึกษาอย่างมาหาศาล แต่ตนเชื่อว่าองค์ประกอบสำคัญที่ทำให้คุณภาพการศึกษาไทยเกิดได้ คือ 1. พ่อ แม่ ในฐานะครูคนแรกของเด็ก 2.ครู ซึ่งรับผิดชอบในการถ่ายทอดองค์ความรู้และปลุกผังคุณธรรมจริยธรรม 3.ผู้บริหารสถานศึกษา ซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องในการบริหารจัดการ การจัดการเรียนการสอน ให้มีประสิทธิภาพ และ 4.ผู้บริหารใน ศธ.ทั้งในส่วนกลางและภูมิภาค รวมถึงตนใน ฐานะ รมว.ศึกษาธิการ และผู้บริหารระดับสูงด้วย จะต้องมีส่วนรับผิดรับชอบ ในความสำเร็จหรือล้มเหลว ที่เกิดขึ้นในระบบการศึกษาของไทย

รมว.ศึกษาธิการ กล่าวต่อไปว่า ปัญหาใหญ่ของครูทุกวันนี้เริ่มมาจาก ปัญหาหนี้สินครู ซึ่งปัญหานี้ไม่มีใครที่จะแก้ให้ได้ นอกจากตัวครูที่ต้องแก้เอง หากครูยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวง ไม่กู้เงินเกินตัว ครูจะสามารถปลดเปลื้องหนี้สินตัวเองได้ และปัญหาครูไม่อยู่ในห้องเรียน นำเวลาที่ใช้สอนนักเรียนไปทำอย่างอื่น ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน อาทิ ทำงานธุรการ การทำงานประเมินผลการศึกษา ทำผลงานวิชาการของตนเอง เป็นต้น ซึ่งทั้งหมดนี้ทำให้ครูต้องทิ้งนักเรียนให้อยู่ตามลำพัง และจะมีนักเรียนสักกี่คนที่จะตั้งใจอ่านหนังสือตามที่ครูสั่งไว้ก่อนเดินออก นอกห้องเรียน รวมถึงปัญหาครูไม่เพียงพอหรือครูถูกจัดให้สอนในวิชาที่ตัวเองไม่เชี่ยวชาญ และปัญหาครูไม่มีคุณภาพ ไม่พัฒนาตัวเอง ไม่มีความเป็นมืออาชีพ แม้จะได้ชื่อว่าเป็นผู้ประกอบวิชาชีพครู แต่ถ้าไม่มีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ให้แก่เด็ก ไม่ศึกษาเรียนรู้และพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องก็ไม่อาจจะเรียกตนเองได้ว่า เป็นครู อย่างไรก็ตามขอให้ครูทุกคนช่วยกัน นำเอาแรงกดดันจากสังคมภายนอกมาเป็นพลังสู้สร้างเด็กไทยให้เป็นอนาคตของ ประเทศ

ที่มา เดลินิวส์ วันจันทร์ 6 ตุลาคม 2557

tutorwinwin

 

Check Also

สระบุรีประกาศแล้ว…

Tweet Share 0 R …

This is a demo store for testing purposes — no orders shall be fulfilled.