• การบริหารเชิงสถานการณ์ (Situational Management Theory) หรือทฤษฎีอุบัติการณ์ (Contingencey Theory ) การบริหารใยุคนี้ค่อนข้างเป็นปัจจุบัน ปรัชญาของการบริหารเริ่มเปลี่ยนแปลงไปจากการมองการบริหารในเชิงปรัชญา ไปสู่การมอง การบริหารในเชิงสภาพข้อเท็จจริง เนื่องจากในปัจจุบันมนุษย์ต้องประสบกับปัญหาอยู่เสมอ แนวความคิด เนื่องจากปัจจุบันมนุษย์ต้องประสบกับปัญหาอยู่เสมอ การเลือกทางออกที่จะไปสู่การแก้ปัญหาทางการบริหารถือว่าไม่มีวิธีใดที่ดีที่สุด There is one best way สถานการณ์ต่างหากที่จะเป็นตัวกำหนดว่าควรจะใช้การบริการบริหารแบบใด การบริหารในยุคนี้มุ่งเน้น ความสัมพันธ์ระหว่าง องค์การกับสภาพแวดล้อมขององค์การ และเป็นส่วนขยายของทฤษฎีระบบว่า ทุก ๆ ส่วนจะต้องสัมพันธ์กัน สถาการณ์บางครั้งจะต้องใช้การตัดสินใจอย่างเฉียบขาด […]
  • รมว.ศธ.สั่งอบรมครูตามวัดลดตามรร. รมว.ศธ.สั่งอบรมครูตามวัดลดตามรร.ชี้ สิ้นเปลืองเงินโดยไม่เกิดประโยชน์ เปลี่ยนมาใช้วิธีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในพื้นที่แทน สพฐ.สั่งห้ามส่งนร.ไปฟัง‘ขายตรง’         เมื่อวันที่ 8 ต.ค.2557 พล.ร.อ. ณรงค์ พิพัฒนาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ. ) เปิดเผยภายหลังตรวจเยี่ยมสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) ว่า สพฐ.เป็นหน่วยงานใหญ่ มีครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดกว่า 4 แสนคน งบประมาณกว่า 3 แสนล้านบาท แต่สังคมมองว่า การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานยังไม่ได้ประสิทธิภาพเท่าที่ควร เมื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณที่รัฐทุ่มเทลงไป เพราะฉะนั้น การประชุมร่วมระหว่างตนและผู้บริหาร สพฐ. […]

เรื่องทั้งหมด

Page 1 of 3123