การสอบ O-NET ปีการศึกษา 2558

การประชุมชี้แจงศูนย์สอบ O-NET ชั้น ป.6 และ ม.3 ปีการศึก […] อ่านต่อ..

สมรรถนะทางการบริหารที่ ก.ค.ศ.กำหนด

สมรรถนะ (competency) หมายถึง ความสามารถที่เหมาะสมและจำเ […] อ่านต่อ..

ดาวน์โหลด คู่มือ การจัดวางระบบการควบคุมภายในและประเมินผล

คู่มือ การจัดวางระบบการควบคุมภายในและประเมินผล กลุ่มตรว […] อ่านต่อ..

ยกระดับการศึกษา ต้องเริ่มที่พัฒนาครูผู้สอน

โลก 360 องศา ซีรีส์การศึกษาในฟินแลนด์ ตอน ยกระดับการศึก […] อ่านต่อ..

วีดีทัศน์หลักเกณฑ์ตาม ว7/2558 (เกณฑ์ PA)

วีดีทัศน์บรรยายเพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยว […] อ่านต่อ..

เอกสารประกอบการบรรยาย เรื่อง “พลิกโฉมโรงเรียนใน 1 ปีด้วยแรวคิด BBL”

เอกสารประกอบการอบรม “พลิกโฉมโรงเรียนใน 1 ปี ด้วยแ […] อ่านต่อ..

แจก แนวข้อสอบครูผู้ช่วย 3,000 ข้อ พร้อมเฉลย

เพื่อให้ทุกท่านเตรียมความพร้อมในการสอบครูผู้ช่วย ทั้งคร […] อ่านต่อ..

มองโลกแบบวิกรม ตอน เจาะลึก การศึกษาไต้หวัน

วันนี้ครูไทยแลนด์ได้มีโอกาสได้เข้าไปอ่านบทความของคุณวิก […] อ่านต่อ..

หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา

หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึก […] อ่านต่อ..